Η βάπτιση του μικρού Βασίλη

The baptism of little Vassilis

Η βάπτιση της μικρής Κατερίνας

The baptism of little Katerina